Llibres de text

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT


És un projecte en el qual s'involucren tots els membres de la comunitat educativa del centre, professors/es, pares-mares i alumnes, i que es fonamenta en una idea bàsica: aprofitar els llibres.

Els objectius funamentals d'aquest projecte és:

  • Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l'adquisició dels llibres de text.
  • Introduir d'una manera pràctica en l'educació dels nen i nenes valors com el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.

El projecte el porta a terme l'AMPA amb la implicació de tota la comunitat educativa: claustre de professors/es, pares-mares i alumnes. En definitiva, des d'una idea inicial sustentada en avantatges econòmics s'ha passat a un reforç de l'educació en valors com són el respecte per allò que és de tots, el compartir materials comuns, la solidaritat i l'esperit cooperatiu.

 

LLIBRES DE TEXT

 

http://ampa-escola-marededeudemontserrat.blogspot.com.es/p/blog-page.html

http://ampa-escola-marededeudemontserrat.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Pati

Biblioteca

Pati Infantil

Hort

Gimnàs

Terrassa amb nens