Instal·lacions

Instal·lacions

 Aquestes son les instal·lacions de l'escola:

·   Menjador amb cuina pròpia

·  Gimnàs

       

·   Ludoteca

    

·    Biblioteca

    

·   Aula d’informàtica

·  Aula d’acollida

 ·   Aula de plàstica

·  2 pistes poliesportives

 

 ·  1 pati de sorra amb jocs infantils

·  Terrassa amb el terra de suro per a jocs infantils

 

·   Hort

 

 

Pati

Biblioteca

Pati Infantil

Hort

Gimnàs

Terrassa amb nens