Resultat d'imatges de 11 de setembre catalunya

La Diada de l'11 de setembre és la festa Nacional de Catalunya des de que el restablert Parlament de Catalunya així ho va declarar en 1980.

Es festiu a Tota Catalunya.