CURS 2n

 

LLIBRES DE COMPRA

Llengua catalana

Projecte Brisa (Ed. Teide)

Escoltar i parlar

ISBN 978-84-307-7907-9

Matemàtiques

Projecte Brisa (Ed.Teide)

Quadern 1,2,3 i quadern per practicar

ISBN 978-84-307-7852-2

Quaderns Sei i mig (Ed. Teide)

Set i mig n. 8 ISBN 978-84-307-7824-9

Set i mig n. 10 ISBN 978-84-307-7826-3

Set i mig n. 12 ISBN 978-84-307-7828-7

Llengua castellana

Projecte Brisa (Ed. Teide)

Escuchar y hablar

ISBN 978-84-307-7909-3

Llengua anglesa

Llibre de text (Ed. Oxford)

Cool Kids Class Book

ISBN 978-0-19-430401-6

 

Religió

Hola, Jesús (Ed. Cruïlla)

ISBN 978-84-661-2579-6

Ensenyaments alternatius

Projecte Els Camins del Saber (Grup Promotor Santillana)

Jo, tu, tots nosaltres 1 ISBN 978-84-7918-720-0


LLIBRES DE REUTILITZACIÓ

Llengua catalana

Projecte Brisa (Ed.Teide)

Llegir i escriure

ISBN 978-84-307-7848-5

Manteniment llibres de lectura.

Llibres de coneixements per elaborar els projectes.