PELE (PROJECTE PLA EXPERIMENTAL LLENGÜES ESTRANGERES)

 

Learn English with daily routines!

 

L’objectiu es millorar la competència oral en llengua anglesa en l’Educació infantil; ampliant en una hora l’horari d’anglès a Educació infantil, implicar als mestres d’aquest cicle en les sessions d’anglès, coordinar les tasques entre l’especialista i els tutors/res.

 

Optimitzar els recursos existents i millorar-los; estimulant l’interès del Claustre en la formació de la llengua anglesa, introduint les rutines diàries en llengua anglesa, utilitzar aquesta llengua com una eina de comunicació mitjançant ordres molt senzilles, elaborar material…

 

Fomentar estratègies per afavorir l’expressió oral com memoritzar peces cantades del repertori tradicional i de la música popular anglesa actual.