INFANTIL

P3 llenguatge

P4 llenguatge

P5 llenguatge

CICLE INICIAL

català

educació física I

educació física II

CICLE MITJÀ

català

educació física I

educació física II

CICLE SUPERIOR

català I

català II

educació física I

educació física II