INFANTIL

educació emocional

psicomotricitat

CICLE INICIAL

castellà

educació emocional

CICLE MITJÀ

castellà

educació emocional I

educació emocional II

CICLE SUPERIOR

castellà

educació emocional