Equip Pedagògic:


Tutories d’Educació Infantil

P – 3

Sonia Gomis

P – 4

Jesús Sabaté (Coordinador d'Infantil)

P – 5

Mireia Luz

Suport


Laia Martínez

Tutories d’Educació Primària

1r

Judith Domínguez

2n

Roberto Aguilar

3r

Carme Fernández

4t

Jordi García

Tony Alonso

Suport C.M.

Anna Bordonau (Coordinadora de Primària)

 

Especialitats

Música

Alex Alesso

Ed. Física

Cristina Millán

Anglès

Teresa N./Belen

Ed. Especial

Montse Morales

 

 

Riscos Laborals

Roberto Aguilar

Biblioteca/ A. d'Acollida

Víctor Galván

Coord. Lic

Coord. Informàtica


Carmen Fdez.

Jordi Garcia

Equip Directiu

Directora

Mayte Guzmán

Cap d’estudis

Cristina Millán

Secretari

Tony Alonso