Equip Pedagògic:


Tutories d’Educació Infantil

P – 3

Jesús Sabaté (Coordinador d'Infantil)

P – 4

Toni Pérez

P – 5

Sagra Vaquero

Suport


Sara Morales

Tutories d’Educació Primària

1r

Roberto Aguilar

2n

Elena Sánchez

3r

Carme Fernández

4t

Tony Alonso

Xavier Ambròs

Suport C.M.

Anna Bordonau (Coordinadora de Primària)

 

Especialitats

Música

Alex Alesso

Ed. Física

Cristina Millán

Anglès

M.Lluisa Pérez

Ed. Especial

Cristina Lodos

 

 

Riscos Laborals

Roberto Aguilar

Biblioteca/ A. d'Acollida

Sara Morales

Coord. Lic

Coord. Informàtica


Xavier Ambrós

Sara Morales

Equip Directiu

Directora

Mayte Guzmán

Cap d’estudis

Cristina Millán

Secretari

Tony Alonso