Equip Pedagògic:


Tutories d’Educació Infantil

P – 3

Laia Martinez

P – 4

Mireia Luz

P – 5

Jesús Sabaté (Coordinador d'Infantil)

Suport


Sonia Gómez

Tutories d’Educació Primària

1r

Carme Fernández

2n

Judith Domínguezr (Coord. de Primària)

3r

Roberto Aguilar

4t

Cristina S.

Jordia Garcia

Carme A.

 

Especialitats

Música

Alex Alesso

Ed. Física

Cristina Millán

Anglès

Crisitna

Ed. Especial

Montse Morales

Religió/suport CS

Cristina N.

 

Riscos Laborals

Roberto Aguilar

Biblioteca/ A. d'Acollida

Margarida

Coord. Lic

Coord. Informàtica


Carmen Fdez.

Jordi Garcia

Equip Directiu

Directora

Mayte Guzmán

Cap d’estudis

Cristina Millán

Secretari

Tony Alonso