Equip Pedagògic:


Tutories d’Educació Infantil

P – 3

Laia Martinez

P – 4

Mireia Luz

P – 5

Jesús Sabaté (Coordinador d'Infantil)

Suport


Sonia Gomis

Tutories d’Educació Primària

1r

Carme Fernández

2n

Judith Domínguez (Coord. de Primària)

3r

Roberto Aguilar

4t

Cristina Sogas

Jordia Garcia

Carme Andrés

 

Especialitats

Música

Alex Alesso

Ed. Física

Cristina Millán

Anglès

Crisitna Sogas

Ed. Especial

Montse Morales

Religió/suport CS

Cristina Navarro

 

Riscos Laborals

Roberto Aguilar

Biblioteca/ A. d'Acollida

Margarida Moritz

Coord. Lic

Coord. Informàtica


Carmen Fdez.

Jordi Garcia

Equip Directiu

Directora

Mayte Guzmán

Cap d’estudis

Cristina Millán

Secretari

Toni Alonso