INFANTIL

P3 llenguatge

P4 llenguatge

P3 i P4 anglès

P5 llenguatge

P5 anglès

CICLE INICIAL

català

educació física

CICLE MITJÀ

català

educació física 3r

educació física 4t

CICLE SUPERIOR

català

educació física