INFANTIL

Llenguatge

P3 i P4 anglès

P5 anglès

P5 llengua

CICLE INICIAL

català I

català II

educació física

CICLE MITJÀ

català

educació física 3r

educació física 4t

CICLE SUPERIOR

català

educació física