INFANTIL

P3 llengua

P4 llengua

P3 i P4 anglès

P5 llengua

P5 anglès

CICLE INICIAL

català

educació física

CICLE MITJÀ

català

educació física

CICLE SUPERIOR

català I

català II

educació física