Llengua Catalana:

 • Mirar contes del web de TV3.

 • Una mà de contes

 • Mirar notícies d’actualitat i comentar-les o fer una petita reflexió per escrit.

 • Els dies de la semana i els mesos de l’any

https://clic.xtec.cat/projects/setmes2/jclic.js/index.html

 • Construcció de frases

https://clic.xtec.cat/projects/femfrases/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/frases3/jclic.js/index.html

 • Realitzar un diari i anar-hi incorporant: les anècdotes del dia, retalls d’imatges, petites converses, dibuixos, retalls de paraules de catàlegs…

Llengua Castellana:


 • AHORCADO

http://www.polavide.es/rec_polavide0708/edilim/sustantivos/sustantivos.html

 • SUSTANTIVOS CONTABLES NO CONTABLES

http://www.polavide.es/rec_polavide0708/edilim/sustantivos/sustantivos.html

 • SUSTANTIVOS COMUNES, PROPIOS

http://www.polavide.es/rec_polavide0708/edilim/sustantivos/sustantivos.html

 • ANTÓNIMOS  SINÓNIMOS

http://www.polavide.es/rec_polavide0708/edilim/sinonimo_antonimo/sinonimia_antonimia.html

 • CONSTRUCCIÓN DE FRASES

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/fondolector/frases.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/74/html/datos/01_lengua/03_Recursos/01_t/actividades/gramatica/03.htm


 • LECTURA Y COMPRENSIÓN

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/fondolector/lecturas2/lectura_interm.htm


Anglès:
 • Pili Pop English: Aplicació que ajuda als nens entre 2 i 10 anys a practicar l’anglès. L'objectiu és aprendre nou vocabulari i millorar la pronúncia amb les 40 activitats distintes.


 • LearnEnglish Kids: Aplicació desenvolupada pel British Council que ofereix contes tradicionals animats. Inclou una guía per als pares amb informació sobre com ajudar el teu fill o filla a aprendre anglès.


 • Duolingo: Coneguda app per aprendre anglès. Requisits per utilitzar-la: saber escriure i llegir.


 • Aquest link ofereix un llistat de dibuixos animats per nens.


https://www.infoidiomas.com/blog/12247/mejores-series-de-dibujos-animados-para-aprender-ingles/

Matematiques:

 • Numeració de l’1 al 10; ordre; mides; classificació; seriació; formes; puzzles; sumes i restes senzilles.


https://clic.xtec.cat/projects/aval_mat/jclic.js/index.html


 • Numeració de l’1 al 10


https://clic.xtec.cat/projects/comptar/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/comptem/jclic.js/index.html


 • Unitats, desenes i centenes

https://clic.xtec.cat/projects/l_abac/jclic.js/index.html

 • Orientación a l’espai (Tangram)

https://clic.xtec.cat/projects/tangram/jclic.js/index.html

 • Espai i forma

https://clic.xtec.cat/projects/espforma/jclic.js/index.html

 • Euros

http://www.teachingmoney.co.uk/eurosite/games/EUROrecogCHALL.html

https://conteni2.educarex.es/mats/11370/contenido/index2.html

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/03_mates/U03/01.htm

https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_2/matematicas/monedas01/monedas01.html

Medi Natural:

 • Les plantes

https://clic.xtec.cat/projects/plantes2/jclic.js/index.html

Activitats d’experimentació:


Educació emocional:

https://siguestu.cat/ca/recursos.html?categoria=Prim%C3%A0ria


Plàstica:

Música:


Jocs de taula:

 • Parxís, Oca, sudoku, trencaclosques, jocs de cartes, puzzles, etc.

 • Inventar un joc de taula i crear unes normes per jugar-lo.

 • Endevinar personatges (posant-se un paper al cap amb el nom i fent preguntes de SI o NO).

 • Poden crear proves estil Party & Co si no el tenen (mímica, dibuixar, preguntes, etc.)

 • Elaborar el joc del tabú amb objectes o elements de casa. ( normes de casa https://www.eljuegodemesa.com/como-jugar-al-tabu/)

 • Poden jugar també al joc del Scattergories ( surt una lletra de l’abecedari aleatoria i han d’omplir una graella amb paraules que comencen amb aquella lletra i tenen un temps per fer-ho, o el primer que acaba diu STOP i tots deixen d’escriure). Després poden comptar la puntuació per paraula.


Jocs en entorns digitals:


 • Instal·lar a la tauleta alguna de les apps referenciades al portal Toolbox i acompanyar els infants en la tria de l’app, en el funcionament i durant el joc.

 • Realitzar els jocs que et proposa el web Edu365 o la motxillaCol.laborar en les tasques de la llar


 • Ajudar en la preparació del menjar: pelar fruita, preparar amanides, preparar el berenar…

 • Endreçar l’habitació

 • Parar taula i recollir-la

 • Plegar i classificar la roba…

 • Ajudar a guardar la compra.

 • Fer-se el llit.

 • Regar les plantes.

 • Si tenen mascotes ajudar a netejar, alimentar, etc