Metodologia

 

Està basada en els aprenentatges significatius, la comprensibilitat, l’observació directa i alternança entre la individualització i socialització, així com la interacció entre l’infant i l’adult.

 

Educació dels valors artístics:

 

· Expressió corporal

· Teatre, Música

· Plàstica...

 

Atenció a la diversitat:

 

· Aula d‘educació especial

· Aula d’acollida

· EAP (Equip d’assessorament psicopedagògic un cop a la setmana)

· Grups reduïts de les matèries instrumentals o de lectura

 

Participació en el Projecte d'Agenda 21, amb la intenció de sensibilitzar i estimar el nostre planeta.

 

La introducció d’un idioma estranger (anglès) a partir de P-3, una sessió i dues sessions a partir de P-4.

 

Integrar les sortides, les visites didàctiques i de lleure i les colònies a les nostres programacions per aconseguir un ensenyament més vivencial i enriquidor.