Escola educadora en valors

 

De solidaritat i respecte pels drets humans.

De no discriminació per raons de sexe, religió, raça, cultura.

D’integració dels nens i nenes que puguin precisar ajuts pedagògics o serveis d’educació especial.

 

D’obertura al barri, mantenint contacte i col·laborant amb:

 

· Altres escoles públiques( de primària i IES)

· Amb l'Escola Bressol

· Amb l'Escola Oficial d’Idiomes (EOI)

· Amb el Centre Cívic

· Amb la Parròquia

· Amb el Casal d’avis

 

Desenvolupament físic i psicomotriu, intel·lectual i cognitiu, de les relacions interpersonals, així com d’equilibri i autonomia personal.

 

Rigor en els aprenentatges, tot i respectant els diferents ritmes i procés maduratiu de cada alumne/a.