Després de l'estona del pati, fem una mica de relaxació per tornar a la calma. Asseguts, per parelles, estirats, amb pilotes d'escuma...i amb una música tranquil·la, respectem encara més els nostres companys.

FOTOS