La psico ens ensenya les nostres possibilitats i a conviure amb els nostres companys.

fotos