CURS 5è.

Llengua catalana Ed. Teide. Projecte DUNA

Llibreta d’activitats ISBN 978-84-307-1383-7

Quaderns(Ed Salvatella)

Lectojocs 13 ISBN 978-84-8412-566-2

Lectojocs 14 ISBN 978-84-8412-567-9

Lectojocs 15 ISBN 978-84-8412-568-6

Llengua castellana Lengua 5

Ed. Teide. Projecte DUNA

Llibreta d’activitats ISBN 978-84-307-1447-2

Matemàtiques Ed. Teide Projecte DUNA

Llibreta d’activitats ISBN 978-84-307-1748-4

Quaderns Nou i mig (Ed. Teide)

Nou i mig n. 2 ISBN 978-84-307-8468-4

Nou i mig n. 4 ISBN 978-84-307-8470-7

Nou i mig n. 6 ISBN 978-84-307-8472-1

Llengua anglesa Stay Cool Ed .OXFORD

Activity Book 5 ISBN 978-0-19-441241-4