CURS 1r.

Llengua catalana

Projecte Duna (Ed. Teide) Comunicació ISBN 978-84-307-1378-3

Matemàtiques

Projecte Duna (Ed.Teide) Quadern 1,2,3 i quadern per practicar

ISBN 978-84-307-1725-5

Quaderns Set i mig (Ed. Teide)

Set i mig n. 1 ISBN 978-84-307-7817-1

Set i mig n. 3 ISBN 978-84-307-7819-5

Set i mig n. 6 ISBN 978-84-307-7822-5

Llengua castellana

Lectojuegos 1 ISBN 978-84-8412-595-2

Llengua anglesa

Class Book 1 (Ed. Oxford)

Stay Cool ISBN 978-0-19-441312-1

Religió

Hola, Jesús (Ed. Cruïlla) ISBN 978-84-661-2571-0

Educació en valors

Valors 1 (Ed. Vicens Vives)

Aula activa ISBN 978-84-682-2119-9