Escola catalana

 

La llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i de relació habitual entre tots els membres de la nostra comunitat educativa, respectant la diversitat de llengües.


La llengua castellana s’introdueix com a segona llengua. En acabar l’escolaritat tots els nens i nenes s’expressen en totes dues llengües.