QUADERNS DE COMPRA: 5è.

Llengua catalana

Ed. Teide. Projecte DUNA

Llibreta d’activitats ISBN 978-84-307-1383-7

Quaderns(Ed Salvatella)

Lectojocs 13 ISBN 978-84-8412-566-2

Lectojocs 14 ISBN 978-84-8412-567-9

Lectojocs 15 ISBN 978-84-8412-568-6

Llengua castellana. Lengua 5

Ed. Teide. Projecte DUNA

Llibreta d’activitats ISBN 978-84-307-1447-6


Matemàtiques

Ed. Teide Projecte DUNA

Llibreta d’activitats ISBN 978-84-307-1748-4

Quaderns Nou i mig (Ed. Teide)

Nou i mig n. 2 ISBN 978-84-307-8468-4

Nou i mig n. 4 ISBN 978-84-307-8470-7

Nou i mig n. 6 ISBN 978-84-307-8472-1

Llengua anglesa

Stay Cool Ed .OXFORD

Activity Book 5 ISBN 978-0-19-441241-4

 

LLIBRES DE REUTILITZACIÓ: 5è.

Llengua catalana

Ed.Teide

Projecte Duna ISBN 978-84-307-1382-0

Matemàtiques

Ed. Teide

Projecte Duna ISBN 978-84-307-1747-7

Llengua castellana

Ed. Teide

Proyecto Duna ISBN 978-84-307-1446-9

Coneixement del medi

Medi natural (Ed. Teide)

Projecte Duna ISBN 978-84-307-1452-0

Medi social(Ed. Teide)

Projecte Duna ISBN 978-84-307-1457-5

 

Llengua anglesa

Stay Cool Ed OXFORD

Class Book 5 ISBN 978-0-19-441235-3

Religió

Ed. Cruïlla

Es diu Jesús ISBN 978-84-661-22078

Educació en valors

Valors 5 (Ed. Vicens Vives)

Aula activa ISBN 978-84-682-2132-8