1.-REVISTA DE MENJADOR CURS 16-17

2.-REVISTA I MENUS DEL 2N TRIMESTRE 2017

-http://7itria.cat/index.php/descarregues42/summary/3-revista-7-i-tria/66-2n-trimestre-2016-2017.html