27 DE JUNY, A PARTIR DE LES 20.30h

(només per a majors de 18 anys)

PREU: 25€

data límit de pagament 7 de juny

PAGAMENT DEL SOPAR:

LA CAIXA - Nº COMPTE: ES56 2100 0768 12 0200092436

CAL INDICAR EL CONCEPTE: SOPAR + NOM O FAMÍLIA