Fotografia façana principal

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

 

HORARI:

 

Matí

De 9 a13:30

Excepte els dilluns.

Tarda

De 15 a 16:30

 

La documentació que cal presentar és la següent:

- Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement del nen/a

- (DNI, NIF, NIE, Targeta de residència o Passaport del nen/a, si en té).

- DNI, NIF, NIE, Targeta de residència o Passaport i dels pares (mare i pare).

- Fotocòpia de la targeta sanitària individual del nen/a.

- Fotocòpia dels documents per acreditar tot allò que al•legueu a la sol•licitud.

 

 

 

Pati

Biblioteca

Pati Infantil

Hort

Gimnàs

Terrassa amb nens